Hakkımızda

MERKEZİN AMACI:
Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan ve yaşam boyu gereksinim duyulan eğitim ve öğretim alanları ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve/veya yayınlar yapmak; her türlü katılım/sertifika belgeli programı, kursu, akreditasyonlu programları ve diğer hizmetler planlamak, düzenlemek veya bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ortam sağlamaktır.